image001

 

Spoločnosť noPro BB, s.r.o. bola založená v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti fyzických osôb pôsobiacich na trhu od roku 1996 v oblasti vedenia účtovníctva a predaja a servisu výpočtovej techniky a elektronických registračných pokladníc.

 

Služby poskytované spoločnosťou sú vykonávane v súlade s platnou legislatívou, aktuálnosť je zabezpečovaná školeniami a dokladovaná certifikátmi v oblasti účtovníctva a v oblasti elektronických registračných pokladníc pre servisných technikov od prvých modelov THEMIS-95, resp. EASY-POS.96, následne cez zariadenia s EASY-POS.2010 a EASY-POS.2016 alebo PEGAS.06 až po súčasnosť s on-line riešením systému eKasa so zariadeniami EASY-POS.2019 alebo taxISdrv.

 

image002

Po prechode na systém eKasa sú dodávané a servisované on-line zariadenia podľa priebežne aktualizovaného zoznamu platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a dátových úložísk vedeného na webovom sídle Finančnej správy Slovenskej republiky: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa

 

 

image003

 

Poskytované služby sú založené na individuálnom profesionálnom prístupe ku klientom za priaznivé ceny, ktoré sú vždy výsledkom vzájomnej dohody.

 

Spoločnosť poskytuje svoje služby podľa jednorazových dohôd s klientmi, alebo na základe dlhodobých zmlúv v oblasti vedenia účtovníctva, resp. servisu výpočtovej techniky a elektronických registračných pokladníc.

 

. noPro BB, s.r.o.,  Partizánska cesta 13,  974 01 Banská Bystrica .

 

. OR OS Banská Bystrica, Odd.: Sro, Vl.:10590/S     IČO: 36639290      DIČ: 2022027161      IČD: SK2022027161     IBAN SK50 8330 0000 0022 0059 8229 .

 

200220