Spoločnosť noPro BB, s.r.o. bola založená v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti fyzických osôb pôsobiacich na trhu od roku 1996 v oblasti vedenia účtovníctva a predaja a servisu výpočtovej techniky a elektronických registračných pokladníc.

 

Služby poskytované spoločnosťou sú vykonávane v súlade s platnou legislatívou. Aktuálnosť je zabezpečované príslušnými školeniami a certifikátmi v oblasti účtovníctva a v oblasti elektronických registračných pokladníc pre servisných technikov, aktuálne pre ERP EASY-POS.2010.

 

 

Poskytované služby sú založené na individuálnom profesionálnom prístupe ku klientom za priaznivé ceny, ktoré sú vždy výsledkom vzájomnej dohody.

 

Spoločnosť poskytuje svoje služby podľa jednorazových dohôd s klientmi, alebo na základe dlhodobých zmlúv v oblasti vedenia účtovníctva, resp. servisu výpočtovej techniky a elektronických registračných pokladníc.

 

noPro BB, s.r.o.,  Partizánska cesta 13,  974 01 Banská Bystrica